Du er her

Vel å merke

Kjærlighet og penger er temaer når Psykologforeningen 17. og 31. oktober trommer sammen til debatt på Litteraturhuset i Oslo.

Siste utgave av studenttidsskriftet Impuls tar opp begrepet ondskap.

Er du ute etter informasjon om migranter og etniske minoriteters helse i Norge, er www.mighealth.net Norge, noe for deg.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side 1007

Kommenter denne artikkelen