Du er her

Arbeidsnarkomani 

Publisert
5. oktober 2009

DOKTORAND: Cecilie Schou Andreassen. Foto: Ole Kristian Olsen

Forsker Cecilie Schou Andreassen i Bergen vil gi arbeidsnarkomane egen diagnose – på samme måte som spillavhengige. [Hun] mener en slik diagnose kan være relevant for å unngå utbrenthet eller andre stressrelaterte plager.

Hun er den første i Norge som tar doktorgrad på temaet arbeidsnarkomani. […]

Arbeidsnarkomane bruker ekstremt mye tid på jobb eller jobbrelaterte aktiviteter. De jobber mer eller mindre alltid, og får gjerne skyldfølelse og blir rastløse og irritable, når de ikke arbeider. Også på fritiden er de mentalt på jobb.

– Mye av sykefraværsstatistikken baserer seg på denne typen tilstander, der legene ikke har objektive funn, sier Cecilie Schou Andreassen til Bergens Tidende.

Dagens Medisin 2.9.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen