Du er her

Boknytt

Sverre Hoem | Ape 2.0 En liten bok om å finne tilbake til seg selvPop-ulærpsykologisk reise gjennom store spørsmål omkring menneskeartens beskaffenhet i verden og enkeltindividets utfordringer i hverdagen. Mennes-ket er en modifisert sjimpanse. Gyldendal Akademisk, 2009

Jan Faye Braadland og Essi Frydenlund | Bare en overlevende Tekst og bilder i post-tsunamisk perspektiv Tsunamien i 2004 formidlet gjennom øyenvitne-beskrivelser, terapeutiske dikt, fotografier og sakprosa. En bok for etterlatte, pårørende og fagpersoner. Tekstforlaget, 2009

Knut Inge Klepp og Leif Edvard Aarø (red.) | Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid Beskriver temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, som mobbing, spise-forstyrrelser, rusmiddelmisbruk, sek-sualitet, fysisk aktivitet og kosthold. Tredje utgave. Gyldendal Akademisk, 2009

Per Fugelli og Benedicte Ingstad | Helse på norsk Hva er god helse? Hva bygger og river helsen? Basert på tanker, følelser og meninger som holder til i folks «helsesjel», i deres egen livsverden. Gyldendal Akademisk, 2009

Kjell Underlid | Sosial rettferd Fattigdom og rikdom i det moderne Noreg Viser korleis ulike tenkjarar til ulike tider har definert rettferds-omgrepet. Gjer greie for ulike prinsipp for fordeling av gode og bører i samfunnet. Samlaget, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen