Du er her

Karakterer 

Publisert
5. oktober 2009

… selv om profesjonsstudenter og årsenhets- og bachelorstudenter har samme forelesninger og pensum, og fagene gir samme antall studiepoeng, vurderes profesjonsstudenter til bestått/ikke bestått, mens studenter ved årsenhet og bachelor pent må finne seg i å bli vurdert på en skala fra A til F i de samme fagene. Årsenheten fra UiO gir imidlertid rett til å søke opptak ved en av de øvrige profesjonsutdanningene i Norge.

Er ikke lenger generell psykologikunnskap på høyt nivå et kriterium for å bli psykolog? Siden profesjonsstudentene uansett blir psykologer med beskyttet tittel etter 6 år, spiller det kanskje ingen rolle om de får A eller bestått?

Einar Tryti, psykologistudent ved Universitetet i Oslo, på universitas.no 9.9.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen