Du er her

Pårørende er ikke pasient

Publisert
5. oktober 2009

Når en person blir henvist til poliklinikken og kommer til timene sammen med sin ektefelle: Skal det da opprettes en journal for hver av dem, eller bare for den ene som har blitt henvist? Her jeg jobber, har vi et tilbud til pårørende av rusmisbrukere. De får et tilbud om inntil fem samtaler, og mange velger å komme som par. Til nå har praksisen vært å betrakte den som ikke har egen henvisning, som pårørende til den som er henvist, og dermed har vi bare opprettet én journal.Gjør vi riktig?

DE

Dere gjør det riktige. Det skal ikke opprettes journal uten at vedkommende er pasient. Ingen skal være pasient uten selv å være klar over det. Grunnen til at pårørende har kontakt med dere (med eller uten pasienten til stede), er for å legge forholdene til rette rundt den definerte pasienten. Hensikten kan også være å informere eller lære opp pårørende. Med andre ord er det ingen grunn til å klientifisere de pårørende. Kontakten med pårørende noteres i pasientens journal. Det noteres også hvilke råd en har gitt etter vanlige regler. Vær oppmerksom på at pasienten alltid har innsyn i egen journal, inkludert komparentopplysninger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen