Du er her

Forskningsintervjuet

Ulike mobbeundersøkelser gir ulike resultater, i så stor grad at uhederlige ledere kan dra nytte av det ved å velge en undersøkelse som tildekker istedenfor å avdekke.

Den kurdiske frigjøringsbevegelsen PKK legger vekt på utdanning av medlemmene. Utdanningen har skapt økt selvtillit og verdighet.

Engstelige og depressive tanker hos mor påvirker barnets kosthold negativt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side 987

Kommenter denne artikkelen