Du er her

Minoritetshelse på nett

Er du ute etter informasjon om migranter og etniske minoriteters helse i Norge, er www.mighealth.net Norge, noe for deg.

FOTO: YAY MICRO

Mighealthnet Norge er i følge sin egenpresentasjon tenkt som en ressurs for alle forskere, yrkesutøvere, beslutningstakere og brukere som er interessert i mer informasjon om migranter og etniske minoriteters helse. Den nye nettressursen utgjør en del av et større nettverk som for tiden er under etablering i 16 land. Prosjektet finansieres av EUs direktorat for helse- og forbrukerinteresser (DG SANCO). Hvert land lager egne nettsider med informasjon om nasjonale tiltak og forskning.

Ansvarlig for innholdet i Norge er Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Mighealth tar sikte å presentere hvilke forsknings- og fagressurser som faktisk finnes i Norge på feltet. Det vil blant annet skje i form av korte introduksjonstekster med litteraturlister og lenker til aktuelle institusjoner/forskningsprogrammer/informative nettsider etc.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen