Du er her

Nok sikring?

Publisert
5. oktober 2009

Jeg har meldt deler av min virksomhet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i forbindelse med de nye reglene for erstatning. Er jeg fortsatt dekket av den kollektive fagansvarsforsikringen i DnB NOR (tidligere Vital) via Psykologforeningen? Mange av de oppdragene jeg får (mye sakkyndighet), er ikke dekket i NPE.

Med belte og buksesele

Grovt sagt dekker fagansvarsforsikringen via Psykologforeningen all virksomhet som psykolog, så sant den ikke dekkes av NPE. Mange må ha forsikringen i NPE i tillegg til Psykologforeningens brede fagansvarsforsikring. Nærmere detaljer finner du i rundskriv 3/09, som ligger på Psykologforeningens hjemmeside under lønns- og arbeidsvilkår, privatpraksis, fagansvarsforsikring. Utsendelsen av giroen for betaling av fagansvarsforsikringen for 2009 er i år beklageligvis svært forsinket. Når dette leses, er forhåpentligvis giroen og forsikringsvilkårene kommet til alle de 3700 psykologene som har fagansvarsforsikringen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen