Du er her

Best på støtte

Norge gir mest offentlig støtte til samfunnsvitenskapelige fag sammenlignet med resten av Europa.

FORNØYD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland under lanseringen av forskningsmeldingen i juni. Foto: A.O.L. Hageberg

Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder offentlig støtte til forskning per innbygger, viser tall fra EU. Sammen med Danmark ligger Norge også på topp i Europa når det gjelder forskere. 2,5 prosent av den norske arbeidsstokken er forskere, mens EU-snittet ligger på litt under 1 prosent.

– Disse tallene bekrefter den positive utviklingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 14. september.

Tallene er publisert av Eurostat, som har en årlig statistikk for forskning og innovasjon i Europa. De er i hovedsak hentet fra årene 2006 og 2007.

På den mye brukte BNP-indikatoren, hvor man ser på andelen av BNP som går til forskning, ligger de nordiske EU-landene fortsatt høyest i Europa sammen med Tyskland og Østerrike. Norges andel var på 1,64 prosent i 2007. Det er en økning fra 2006, hvor den var 1,52 prosent.

Norge er ranket øverst når det gjelder offentlig støtte til forskning og utdanning, med 403 euro per innebygger, fulgt av Island (392 euro) og USA (355 euro).

Norge har også den største andelen av offentlig støtte til samfunnsvitenskapelige fag.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side 986

Kommenter denne artikkelen