Du er her

Kommunepsykologer 

Publisert
5. oktober 2009

Psykologisk lavterskeltilbud i kommunene – sett i gang! […] Det er ikke vanskelig å finne gode argumenter for hvorfor et psykologisk lavterskeltilbud bør etableres raskt. Depresjon og angst antas å være de raskest voksende helseplagene i Vesten. Verdens helseorganisasjon har uttalt at psykiske plager innen noen år vil utgjøre det største helseproblemet i verden.Blant dem mellom 20 og 40 år, er psykiske plager allerede den viktigste årsaken til sykemeldinger og uføretrygd i Norge. Ved å lette tilgangen til kvalifisert fagpersonell på førstelinjenivå, vil man i større grad kunne forebygge og intervenere på et tidlig stadium ved å redusere den enkeltes lidelsestrykk og samtidig kunne hindre funksjonsfall og sykemeldinger.

Psykolog Tone Normann-Eide i Tønsbergs Blad 10.9.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen