Du er her

Engstelige mødre

Engstelige og depressive tanker hos mor påvirker barnets kosthold negativt.

Eivind Ystrøm forsvarte 20. feb. 2009 avhandlingen Maternal negative affe-tivity and child-feeding: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Utvalget på ca 30 000 mødre og barn ble hentet fra den norske Mor–barn-undersøkelsen. Engstelighet hos mødrene hang sammen med mindre amming de første seks månedene etter fødsel. Frem mot tre års alder oppga engstelige mødre at de ikke hadde kontroll over barnet. Denne opplevelsen kompenserte de ved å være strengere under måltidene, ved enten å presse barnet til å spise, eller holde tilbake mat. Det å være engstelig, føle manglende kontroll og å presse barnet til å spise var knyttet til barnekosthold med mer sukker og fett og mindre frukt og grønt. Det å holde tilbake mat var relatert til mindre sukker og fett og mer frukt og grønt hos barnet.

Kontakt eivind.ystrom@fhi.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen