Du er her

Leserne spør

Publisert
5. oktober 2009
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side 1008

Kommenter denne artikkelen