Du er her

Lovfesting 

Publisert
5. oktober 2009

– Norsk Psykologforening er veldig tydelig på at vi ønsker lovfesting av psykisk helsetjenester i kommunen. I dag er det ikke slik, og kommunene står fritt til å legge ned tilbud slik de finner det for godt, sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening. […]

– Man må være tydelig fra myndighetenes side og fra politikernes side på at psykisk helse er så viktig at man må lovfeste dette, sier Hofgaard til TV 2 Nyhetene.

tv2.no 2.9.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen