Du er her

Trøst i kunst 

Publisert
5. oktober 2009

Psykolog Gunvor Berge Svenberg ledet i over 20 år sorggrupper for familier som opplevde å miste barn, og har gitt ut bok om samme tema. Hun sier at kunst kan være med og bryte ned tabuer rundt slike tragedier.

– Kunst kan gi publikum en aha-opplevelse og bidra til større åpenhet. Folk er redde for å såre noen som har mistet. Derfor føler ofte sørgende seg som spedalske bare fordi folk er redde for å rippe opp i deres sorg, sier Svenberg og legger til at foreldre som har mistet barn ofte finner trøst i kunst som skildrer slike tragedier.

Dagbladet 17.8.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen