Du er her

Impuls om ondskap

Siste utgave av studenttidsskriftet Impuls tar opp begrepet ondskap.

Hva er ondskap? Finnes det i det hele tatt? Hva ligger til grunn for menneskelig skapt grusomhet? Begrepet er mye brukt, ofte på en ukritisk og unyansert måte. Med dette nummeret tar Impuls sikte på å presentere, diskutere, problematisere og reektere over begrepet.

Bidrag er hentet fra ulike fagdisipliner som filosofi, teologi, religionshistorie og moderne historie, foruten fra ulike fagtradisjoner innenfor psykologien. Philip Zimbardo skriver for eksempel om de syv stegene som leder til ondskap (seven steps of seduction), og Nora Sveaass om tortur. Thore Langfelt er intervjuet om psykoterapi med menn som har begått overgrep.

Tema for de neste to numrene av Impuls er «Psykologien før psykologien» og «Tilknytning». Innspill: redimpuls@psykologi.uio.no Kjøp og abonnement: www.psykologi.uio.no/impuls/bestilling

Impulsredaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen