Du er her

Boknytt

Terje Landro | Godt samspill Om veier ut av mønstre som ikke gjør oss godt.

Om hvordan vi kan få et bedre samspill med de voksne vi er glad i og som står oss nær, om å sortere i egne følelser, erkjenne hvem vi egentlig ønsker å være, og våge å se nye sider ved oss selv. Pax Forlag, 2013. 200 sider

Jeppesen & Sørensen | At leve sin terapi Om forholdet mellom terapeuten, den teoretiske og metodiske referanserammen, og klienten. Ni psykoterapeuter blir på bakgrunn av en konkret terapisesjon intervjuet om hva som skjer og hvorfor de gjør som de gjør. Dansk. Forlaget Mindspace, 2013. 256 sider

Halvor Nordby m.fl. | Etikk i barnevern Presenterer analyser og begrepsverktøy med nytteverdi for utfordrende situasjoner som dagens barnevernsarbeidere står overfor, spesielt med tanke på forholdet mellom maktutøvelse og brukermedvirkning. Gyldendal akademisk, 2013. 308 sider

Gerd Kvale m.fl. (red.) | Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? I denne boken oppsummerer ledende fagfolk kunnskapsstatus for angstlidelser og deler egne erfaringer og synspunkter på hva som skal til for å sikre at god hjelp blir tilgjengelig. Universitetsforlaget, 2013. 224 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen