Du er her

Debattert

Psykologutdannelsen

Bidrag? Dersom det innføres en ordning med fastpsykologer – en ordning som landet trolig trenger – vil det være viktig å kunne ta for gitt at psykologutdannelsen gir det beste bidraget til å styrke den psykiske helsen. Det gjør den ikke i dag.

Kai Leitemo, Morgenbladet 5. April

Grunnpilar I motsetning til hva Leitemo synes å tro, er forskning både psykologutdannelsens og helsetjenestens grunnpilar.

Sverre Urnes Johnson med kolleger, Morgenbladet 26. april

Spissing Det ville vært mer gunstig å spisse profesjonsutdanningen inn mot det kliniske feltet, og la mastergradene få slippe til med sin kunnskap på andre områder.

Madeleine Dalsklev og Karen Eimot, Morgenbladet 10. mai

Rett valg Det er et hav av metoder – det gjelder å kunne velge de rette. For å kunne gjøre det må psykologene kunne kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientpreferanser.

Ingvild Skinstad Fossum, Morgenbladet 10. mai

Kvalitet Intensjonen om effektiv utnyttelse av knappe behandlingsressurser er god, men kvalitet og grundighet i opplæring av psykoterapeuter er faktisk en avgjørende variabel i dette regnestykket.

Tove Kjersti Kjølseth, Morgenbladet 10. Mai

Realkompetanse Helsemyndighetene bør kikke universitetene i kortene og klargjøre deres samfunnsansvar i profesjonsutdannelsen.

Kai Leitemo, Morgenbladet 16. Mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen