Du er her

Forskningsnotiser

Berbare pc-ar er eit vanleg syn i forelesingssalar ved universitetet. Truleg ofte på kostnad av god læring, skal ein tru denne canadiske studien.

Ved Universitetet i Vermont har forskarar sidan 2011 samla inn fire milliardar Twitter-meldingar. På grunnlag av desse har dei laga det dei kallar eit hedonometer – ein «lukke-målar».

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side 615

Kommenter denne artikkelen