Du er her

Pilletrilling

Publisert
5. juni 2013

Over 6000 barn og unge mellom 5 og 19 år fikk lykkepiller i fjor, viser tall P4 Nyhetene har hentet inn fra Reseptregisteret. […]

– Når psykologer får henvisningene og gjennomfører behandlingen så vil jo rimeligvis behandlingen være av psykologisk art. Når det gjelder barn og unges psykiske helse så bør de først og fremst håndteres med psykologiske behandlingsmetoder og ikke med medisinske behandlingsmetoder.

Psykologiprofessor Willy-Tore Mørch til p5 2.5.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen