Du er her

Beltelagt i tre uker

Publisert
5. juni 2013

Psykolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Helge Holgersen, stiller seg sterkt kritisk til at Haukeland universitetssykehus i november 2010 beltela en 15 år gammel gutt i tre uker.

– Her har det skjedd et brudd på loven i tre uker. […]

Helsetilsynet i Hordaland påpekte at det er forbudt å beltelegge pasienter under 16 år, men kom likevel til at sykehuset ikke har brutt loven i denne saken.

Etter det Dagbladet erfarer skal gutten ha vært storvokst, sterk og voldelig utagerende. […]

– Psykiatrien har en lang og lite aktverdig historie når det gjelder å definere pasienter og situasjoner som unntaksvise, fortsetter psykologen.

Dagbladet 28. 4.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen