Du er her

Bokanmeldelse

Psykoanalytikere var dogmatiske personer som gjorde alt for å hindre uavhengige intellektuelle, ifølge forfatterne av denne boken.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side 616-619

Kommenter denne artikkelen