Du er her

Kirsebæret på toppen

Publisert
5. juni 2013

MEST PYNT: Litt sånn er kognisjonen.

FOTO: YAY MICRO

Fra psykologens perspektiv, hva er det med skygger som fascinerer oss sånn?

– Jeg tror fascinasjonen for lys og skygge spiller på det helt primitive i oss. Fra den tid mørket kunne romme livsfare, og ilden og lyset ble redningen, sier Vogt.

– Vi moderne mennesker har en tendens til å tro at vi lever i kraft av vår tenkning, men kognisjonen er mer som kirsebæret på toppen. Vi har sterke instinkter, akkurat som andre dyr. Men fenomenet virker også besnærende fordi kontrasten mellom lys og mørke er så virkningsfull visuelt sett, tror Stine Vogt.

Psykolog Stine Vogt til Adresseavisa 9.5.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen