Du er her

Å gi alle barn en fremtid

Skolen skal gi barna våre en fremtid. Derfor skal vi ikke tåle at noen barn får ødelagt fremtiden sin der.

Publisert
5. juni 2013

DEBATT: HVA GJØR VI MED MOBBING?

Tidsskriftet har i de siste utgavene hatt flere artikler og innlegg om mobbing, knyttet opp til Stortingsvalget i september. Både kunnskapsministeren og helseministeren har hovedansvaret for å gi skolen bedre betingelser i antimobbearbeidet, sa rektor Ingrid Kjelsberg ved Sunnland skole i Trondheim i reportasje om mobbing i maiutgaven. Her svarer Kristin Halvorsen og Jonas Gahr Støre.

 

Mobbing ødelegger barns helse og skolegang. Mellom fem og ti prosent av alle skoleelever utsettes for mobbing regelmessig. De gruer seg til å gå på skolen. De forsøker å gjøre seg usynlige i klasserommet, og gjemmer seg på do i friminuttene.

Mobbing gjør ikke bare vondt når det skjer. Det fører også til at barn får problemer med skolegangen, og det øker risikoen for frafall. Du greier ikke å pugge til matteprøven når gutta i niende har sagt at de skal ta deg, eller jentene i klassen kaller deg hore på Facebook.

Vi har gitt midler til kommunene slik at de kan ansette flere psykologer. De fleste av dem arbeider med barn og unge

Helseproblem

Mobbing er ikke bare et skoleproblem. Det er også et helseproblem. Fysisk mobbing setter fysiske spor. Ofte setter det psykiske spor også. Å bli utsatt for systematisk mobbing fører til økt risiko for psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager blant barn og unge. Disse lidelsene er også en viktig årsak til sykmelding blant voksne.

Skolehelsetjenesten skal hjelpe skolen til å fremme et godt psykososialt miljø. Barn og unge som opplever mobbing og utestenging, kan søke hjelp hos helsesøster. Dette er et viktig tilbud både for å forebygge mobbing og for barn som sliter. Regjeringen styrker derfor helsestasjonsog skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner til kommunesektoren fra neste år.

Psykologenes rolle

Vi har gitt midler til kommunene slik at de kan ansette flere psykologer. De fleste av dem arbeider med barn og unge. Det har også blitt ansatt flere psykologer i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og på helsestasjon for ungdom. Kommunepsykologene har en viktig rolle i å forebygge psykiske lidelser. De gir også råd og veiledning til ansatte i skolen.

Vi må stoppe mobbingen og hjelpe dem som har blitt mobbet.

Men vi må også finne ut hvem som mobber og hvorfor de gjør det. Også mobberne kan trenge hjelp.

Rektor og lærere har et særlig ansvar for at det er godt læringsmiljø på skolene våre. Men arbeidet mot mobbing må gjøres av oss alle. Vi må alle vise nulltoleranse. Vi må alle engasjere oss for å skape inkluderende miljøer i barnehager, skoler og ikke minst i vårt eget lokalsamfunn.

Slik skaper vi også en fremtid for alle barn.

Twitter: @jonasgahrstore

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen