Du er her

Ufeilbarlig asylbehandling?

Utlendingsnemnda (UNE) har i fullt alvor hevdet at det ikke er funnet ett eneste eksempel på at asylsøkere er sendt tilbake til forfølgelse. Jeg kjenner til flere.

Publisert
5. juni 2013

ILLUSTRASJON: SIMEN AUGUST ASKELAND

DEBATT: ASYLBARN

I marsutgaven skrev Maren Østvold Lindheim at psykologene var altfor stille i debatten om asylsøkende barn og unge. Statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) svarte i aprilutgaven.

 

Statssekretær Pål K. Lønseth skriver i sin kommentar til Maren Lindheim at foreldrene er voksne mennesker som bestemmer seg for ikke å følge norske regler. «Felles for dem alle er at de ikke trenger beskyttelse og dermed har fått avslag …».

Jeg har hauger av avisutklipp fra Annette Thommessens tid til i dag som forteller om avviste asylsøkere som trengte og trenger beskyttelse. De mange som har sittet i kirkeasyl i måneder og år, har neppe gjort det bare for å ergre Carl I. Hagen og Pål K. Lønseth.

De mange som har sittet i kirkeasyl i måneder og år, har neppe gjort det bare for å ergre Carl I. Hagen og Pål K. Lønseth

Elise Kipperberg skildrer i sin bok Barn som asylsøkere (Universitetsforlaget, 1996) tvilsomme avhørsmetoder. Rune Berglund Steens nye bok Svartebok over norsk asylpolitikk (Oktober Forlag, 2012). har ifølge ABCNyheter budskapet: «Mennesker sendes med tvang tilbake til tortur, asylbarn utsettes for statlig diskriminering, og FN s standarder brytes daglig.» (ABCnyheter 9.9.1012).

Eksempler

Torunn Egge Roux skriver i Stavanger Aftenblad den 7. februar 2012 om fire menn fra ulike land som har det til felles at Norge betvilte deres beskyttelsesbehov og tvangssendte dem tilbake til landet de kom fra. Der ventet fengsel og rettsforfølgelse. En av dem var den 19 år gamle Rahim Rostami. Han ble av norsk politi overlevert til iransk politi og havnet i det beryktede Evian-fengselet, hvor tortur og henrettelser hører til dagens orden.

Danial H. Kahlo fra Iran fikk sin asylsøknad avslått av UNE, hvor biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, var medlem.

Hun ville gi Kahlo asyl, men ble nedstemt. Hun følte det som om hun bidrog til en dødsdom. Tilbake i Iran ble Kahlo banket opp da han kom ut av en kirke, arrestert og mishandlet videre i fengsel. Men han trengte altså ikke beskyttelse, mente UNE. (Vårt Land, 1.3.2011).

Aldri forfulgt?

Jeg forstår at UDI og UNE ofte må være i tvil. Justisdepartementet har i brev til meg skrevet at tvil skal komme asylsøkeren til gode.

Det ser ikke slik ut. Når jeg blar i mine papirhauger fra aviser og Internett, minnes jeg stadig om saker som vitner om urettferdighet, omtrentligheter og overflatisk holdning til religiøse overbevisninger.

UNE hevder i Stavanger Aftenblad 18.11.2010 at det ikke er funnet ett eneste eksempel på at asylsøkere er sendt tilbake til forfølgelse. Hva da med Kahlo og Rostami?

Man kan ikke straffe uskyldige barn med utkastelse fordi foreldrene har vært mer eller mindre livredde for å reise tilbake til et umenneskelig diktatur. Man kunne jo heller bruke kraftige bøter. Så ville ikke straffen ramme de uskyldige.

oledanbo@online.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen