Du er her

Hva skulle vi gjort uten psykologene?

Publisert
5. juni 2013

Av psykologene kan vi lære at behovet for å finne mening ligger dypt i den menneskelige natur.

Bent Sofus Tranøy i Klassekampen 11.5.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen