Du er her

Pressgrupper mot kutt i psykisk helsevern

Opptrappingsplanen bidro til et bedre tilbud i psykisk helsevern. Den er i de siste årene erstattet av en nedtrappingsplan.

Publisert
5. juni 2013

DEBATT: STORTINGSVALG 2013

 

Tiden er moden for at alle faggruppene og brukerorganisasjonene i psykisk helsevern sammen danner kamp- og pressgrupper. Dette må skje i alle landets fylker. Opptrappingsplanen som bidro til et bedre tilbud i psykisk helsevern, ble erstattet med en nedtrappingsplan i 2008. Resultatet er kutt i institusjonsplasser og psykisk helseverntilbudet i alle landets kommuner. I perioden 2008–20011 forsvant 550 sengeplasser og 300 stillinger i psykisk helsevern for voksne. Følgen for mange er at de skrives ut til hjemkommuner som mangler ressurser. Mens Folkehelseinstituttet forteller at fire av fem ungdommer som sliter med betydelige psykiske helseutfordringer, aldri fanges opp.

Psykologforeningen bør derfor sammen med representanter fra Mental Helse, Legeforeningen, Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern, Sykepleierforbundet og mange andre danne feller pressgrupper. Sammen må vi kreve en ny opptrappingsplan og at staten øremerker midlene til psykisk helsevern i kommunene. Og samlet bør vi gå i fakkeltog fra Youngstorget til Stortinget, slik at politikerne i det som er et valgår, hører «Stopp kutt i psykisk helsevern».

pound70@hotmail.com

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side

Kommenter denne artikkelen