Du er her

Språklig tidligintervensjon

Dette er vel en overskrift i psykologers ånd? Vi skal forsøke å slå tilbake en splinter ny feil.

Om den dessverre har passert fødselsøyeblikket, så kan vi iallfall følge det journalistiske idealet «å komme for sent så tidlig som mulig».

Feilen er å skrive «dels» når det skal hete «til dels». Den er lett å oppdage, for hvis det står «dels» bare en gang, så er det feil. «Dels» opptrer bestandig i par; har det stått en gang, må det stå en gang til, i samme setning eller iallfall med ganske kort avstand.

«En kan dels tenke på terapeuten som en oversetter». Ja vel, og som hva mer? Det kommer ikke mer, følgelig skal det stå «til dels». Derimot: «dels som oversetter og dels som venn». (Skift ut «og» med komma hvis du vil. Da blir det kanskje mer kraft i det, også kalt «trøkk».)

Dag Gundersen, ordbokredaktør og professor i nordisk språkvitenskap

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side 585

Kommenter denne artikkelen