Du er her

Brenner du for barns psykiske helse?

Nå kan du kan påvirke nasjonale retningslinjer for helsestasjoners arbeid med barn 0–5 år.

Kommunepsykolog Lene Sommerseth Hansen er eneste psykolog i gruppa som Helsedirektoratet har nedsatt for å utarbeide forslag til nye nasjonale retningslinjer. Hun ønsker tips fra kollegaer som jobber med sped- og småbarn på helsestasjonen, eller som samarbeider med helsestasjonen om denne gruppa.

– De nye retningslinjene vil få stor betydning for kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid med barns psykiske helse. Alt av innspill og erfaringer er av interesse. Arbeidet akkurat har startet opp, og skal basere seg på både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Tips om forskning innenfor feltet er også interessant, sier hun. Ta kontakt med lene Sommerseth Hansen på e-post lene.sommerseth. hansen@vagan.kommune.no eller lenesoha@hotmail.com

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 6, 2013, side 621

Kommenter denne artikkelen