Du er her

Valla 1

Publisert
28. februar 2007

LO-LEDER GERD LIV VALLA

Det rike Norge er overstyrt av ideologi. Og ideene, de store og de bitte små, forvaltes av pressen, som er beruset av sin misjon. I alle andre land er pressens oppgave å avdekke problemer og felle maktmisbrukere. Men i landet uten problemer har politikerne lite makt å misbruke, de har abdisert til fordel for pressen og organisasjonene. I et land uten maktmisbrukere blir pressens oppgave ubønnhørlig endret. Det handler ikke lenger om å felle maktmisbrukere. Det handler om å finne noen å felle. […]

Gerd-Liv Valla […] har bare det som er nok, sin dyktighet. Med den har hun brakt LO til uante høyder og derfor vært den beste LO-leder på flere tiår. Nå ligger hun med brukket rygg. Ikke som sist, men fordi noen har brukket den. Noen som innbiller seg at de gjør en innsats for demokratiet og det inkluderende arbeidsliv. I dag feirer norsk presse nye triumfer. Den har funnet en å felle. Det hender jeg skammer meg over å være norsk.

Psykolog Knut Erik Aagaard i Dagsavisen 25.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen