Du er her

Om evidensbasert praksis i Oslo lokalavdeling

Oslo lokalavdeling inviterer til medlemsmøte 22. mars kl 1900 på Cafe Asylet (1. etasje). Temaet er: Trenger vi en prinsipperklæring om evidensbasert praksis? Psykologforeningen har vedtatt Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis (EBPP), opprinnelig utarbeidet av American Psychological Association. Denne erklæringen er altså nå uttrykk for Norsk Psykologforenings fagpolitiske standpunkt på dette omdiskuterte området. Men hvilke konsekvenser vil den få?

Leder i foreningens kvalitetsutvalg, Erik Iversen, informerer om utvalgets arbeid i denne saken som innledning til spørsmål og debatt. Velkommen!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen