Du er her

Full kontroll

Publisert
28. februar 2007

Barnemobiler som skreddersysetter foreldrenes kontrollbehov blir et stadig vanligere syn i Australia, USA og andre land vi liker å sammenligneoss med. Telefonene kjøpes i hovedsak inn av bekymrede foreldre som frykter for barnas ve og vel. […]

Forlater datteren din skolegården i friminuttet? Da får du en tekstmelding som umiddelbart forteller om dette. For eksempel.

Jim Snyder, professor i psykologi ved Wichita State University i USA, sier foreldreikke bør nøle med å benytte overvåkningsmulighetenedisse telefonene byr på.

I et intervju med avisen Chicago Tribune fremstiller barnepsykologen det nærmest som uansvarlig å ikke overvåke barna:

Poenget med å overvåke barn er å sørgefor at de er sikre og at de ikke kommer i kontakt med farlige mennesker, sier Snyder.

Og hvem vil vel ikke beskytte avkommet mot død, lemlestelse og overgrep?

Foreldres instinktive beskyttelsesbehovbetyr klingende mynt i kassa for selgereav barnebilseter, sykkelhjelmer og nå også mobiltelefoner. Fellesnevneren er trygghet.

Telemarksavisa 18.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen