Du er her

Interessegruppa for Selvstendig praktiserende Psykologer

Interessegruppa for Selvstendig praktiserende Psykologer, ISP, arrangerer et årlig seminar og årsmøte for psykologer i selvstendig praksis. Årets seminar og årsmøte vil bli avholdt 25.–27. oktober på Soria Moria i Oslo. Vi vil ha solide faglige innslag, samt fokus på fagpolitiske saker av særlig interesse for denne gruppen psykologer. Det blir som vanlig gode muligheter for debatt og sosialt samvær med kolleger. Vi ønsker kolleger fra alle typer selvstendig praksis velkommen. Seminaret vil være tellende for vedlikehold av spesialitet. Se hovedannonse for ISP-seminaret i septembernummeret av Tidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen