Du er her

Rekord

Publisert
28. februar 2007

Verdens lengste vitenskapelige studie: Ett hundre 13-åringer ble i 1939 undersøkt av psykologen Sol Seim. Gruppen har senere vært retestet flere ganger, de siste 10 år av psykologen Per Kristian Haugen ved Nasjonalt kompetansesenter/PIV. I flere publikasjoner har han beskrevet hva som skjer ved økende alder. Hovedfunnet er en bemerkelsesverdig stabilitet. Evnen til ny problemløsning går noe ned. Til gjengjeld har eldre mer oppmagasinert kunnskap. Noen få opplever en nedgang i kognitiv funksjon, men det er mest knyttet til sykdom.

Dr. psychol Jens Egeland i Tønsberg Blad 22.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen