Du er her

Helseforetakene: Slutt på lønnsdiktat!

Publisert
28. februar 2007

ENTUSIASTISK: Akademikere på streikepub oppildnes av leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Foto: Arne Olav L. Hageberg

Akademikerne Helses første streik er over. Etter åtte dagers streik valgte arbeidsgiveren å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det står respekt av NAVOs takling ved avslutningen av streiken. Det er første gang i offentlig sektor at en streik har ført til annet enn en tvungen lønnsnemnd. En forhandlingsløsning har hele tiden vært Akademikernes mål – og som ved enhver forhandling har begge parter til slutt måttet strekke seg. Utformingen og styringen av streiken viser at Akademikerne Helse har blitt en moden organisasjon. Vi har kraft og makt til å gjøre noe med forholdene i Helse-Norge. Akademikerstreiker er ikke lenger rene demonstrasjonsstreiker.

Streiken var ikke på noe tidspunkt til fare for liv eller helse, noe som ble nøye overvåket av Helsedirektøren. For Akademikerne er det viktig å vise at vi tar ansvar, og vårt mål er effektivt og forpliktende samarbeid – ikke diktater.

Uten en entusiastisk innsats fra de vel 900 akademikere som var i streik, ville vi ikke fått et godt resultat. Takk til alle de som har streiket, og til de som solidarisk har sluttet opp om de streikende! Vi vil også rette en ekstra stor takk til de som har bidratt i lokale streikekomitéer! Å være streikende er ikke noe en velger selv – det er fagforeningen som bestemmer hvem som tas ut i streik på vegne av fellesskapet. Det er for å sikre kollektive ordninger og et effektivt helsevesen der fagfolks medvirkning er viktig, at det denne gangen var nødvendig med streik.

Hva har vi så oppnådd?

  • Vi har klart å beholde de sosiale bestemmelsene på ett nasjonalt nivå hvor Akademikerne er part og ikke den enkelte forening.
  • Sykehusene får ikke diktere lønnen vår! Vi får nå reelle lokale forhandlinger med rett til mekling og eventuelt streik.
  • Vi har fått en enhetlig, felles avtale for Akademikerne. Navo har ikke lyktes med å splitte Akademikerne Helse!
  • Vi har fått beskyttet teksten i de lokale B-overenskomstene. Den kan ikke endres i dette oppgjøret uten at dere lokalt er enige om det.

En positiv effekt av streiken har vært at akademikere fra forskjellige foreninger ser ut til å ha fått øynene opp for hverandre, og at Akademikerne-identiteten er styrket.

De lokale forhandlingene for 2007 vil bli gjennomført før sommeren. Tilleggene skal gis virkning fra 1. januar, med mindre noe annet avtales lokalt. Deretter vil neste oppgjør skje 1. mai 2008.

Takk for fantastisk innsats fra alle streikende i disse kalde januardagene!

Avtalespesialister

Det er inngått protokoll om normtall for aktiviteten i privatpraksiser som har avtale om driftstilskudd med RHF-ene. Normtallet på 1050 per år inkluderer utredning, diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser. Ved aktivitetstall 20 % lavere vil RHF be avtalepsykologen om en nærmere forklaring på oppbygningen av praksisen. De fleste behandlingspraksiser har en langt høyere aktivitet enn normtallet. Normtallet medfører ingen øvre begrensning på aktiviteten i behandlingspraksiser. For utredningspraksiser (for eksempel nevropsykologiske utredninger) er det innført et maksimaltall på 600 pasienter og to hjelpepersonale

Seniormøte

Det avholdes møte i seniorgruppen av psykologer onsdag 21. mars kl 19. Vi ser fram til å høre kollega Nora Sveaass snakke om «Psykologers bidrag til å motarbeide vold og tortur». Dessuten blir det tid til samtale om dette og andre temaer. Sted: Psykologforeningens nye lokaler i Kirkegata 2.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen