Du er her

Trygt

Publisert
28. februar 2007

Da han bare var åtte uker gammel oppdaget legene at sønnen til Berit Fulsaashadde hjernesvulst. Et stort apparat ble satt inn for å hjelpe familien. […]

– Vi bodde i et hjelpeapparat. Jeg er imponert over hvordan folk stilte opp, sier Berit. Hun forteller om sosionomer, psykolog, leger, sykepleiere og andre fagfolk som alltid var der som en trygg base.

Tønsbergs Blad 17.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen