Du er her

Film

Publisert
28. februar 2007

– I 10–13-årsalderen erverver [barna]gradvis egne synspunkter og holdningerbasert på tidligere erfaringer. Med en altfor tidlig eksponering for film laget for voksne, kan deres brist i tolkningsferdigheterog dybdeforståelse føre til for eksempelforsterkning av fremmedfrykt, fordommer, kvinneforakt og forakt for svakhet, sier Raundalen.

Psykolog Magne Raundalen til barnevakten.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen