Du er her

Sentral koordinering av psykologtjenester

Publisert
28. februar 2007

Mens legene har fått i stand en fastlegefordelingsordning driftet av trygdeetaten og staten, har psykologene ikke noe annet tilbud til sine potensielle klienter enn at de må ta telefonen fatt og ringe rundt etter Gule Sider eller en mer eller mindre oppdatert liste som legen sitter på. Dette ineffektive og uoversiktlige systemet skaper unødvendig frustrasjon og ofte også desperasjon for dem som ønsker hjelp.

Norsk Psykologforening og psykologene må gjøre noen grep for å sikre bedre anvendelse av den psykologressursen samfunnet besitter. Vi må forenkle prosessen frem mot hjelp. Et eksempel er en sentralt koordinert telefon- og nettjeneste à la fastlegekontorenes, der forbrukere enkelt kan få oversikt over nærområdets tilgjengelige offentlige og private psykologressurser, og estimert ventetid.

Sverre Hoem uttaler i et intervju i Tidsskriftet 10/06 at dagens system er tuftet på terapeutens premisser, forbausende lite kvalitetssikret og i utakt med kravene til brukervennlighet som stilles i det øvrige helsevesen. Våre klienter fortjener langt bedre, og vi må sette press på myndighetene til å drifte en sentral koordineringstjeneste for psykologtjenester. «Velkommen til psykologoversikten, hva kan jeg hjelpe deg med?»

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen