Du er her

Om kjærlighet, toppfotball og leger uten grenser

Yngre Psykologers Utvalg fortsetter å arrangere psykologtreff under overskriften «å utfordre psykologrollen».

Publisert
28. februar 2007

DELTE ERFARINGER: Erik Solér kunne fortelle de fremmøtte yngre psykologene at næringslivsledere etterspør kompetansen deres. På Yngre Psykologers Utvalgs treff i mai, blir temaet psykologarbeid under ekstreme betingelser.

Etter stjernetreff med Sissel Gran om kjærlighet og tid våren 2006 inviterte vi i oktober fotballagent, organisasjonspsykolog og tidligere landslagsspiller Erik Solér. Utfordringen ble muligens vel stor, for «bare» 30 nysgjerrige psykologer møtte opp, til forskjell fra de 130 som stod tett i tett for Sissel Gran. Kjendisfaktoren må sies å være korrigert for, så det må være andre årsaker til at standen ikke kjente sin besøkelsestid.

Myke verdier

Vi som var til stede, fikk servert et engasjert, intimt og motiverende foredrag fra en psykolog med unik erfaring. Motivasjon var et nøkkelord i hele hans fremstilling. Et hovedbudskap var å engasjere oss og få oss til å tro på at vi som faggruppe har kompetanse som er til nytte også utenfor den hønsegården som heter psykisk helsevern.

Solér delte sjenerøst av sine erfaringer fra mange år i det private næringslivet. Han trakk frem at behovet for å snakke om relasjoner eksisterer også her. I dag er det i næringslivet et større fokus på de myke verdiene. De ansatte anses for å være mer enn produksjon. Trenden Solér trakk frem, er at ansatte i dag er mye mer opptatt av egenutvikling, opplevelser og muligheter til å jobbe med å utvikle andre sider av seg selv. Pussig nok synes det å være det motsatte av tendensen mange psykologer i tradisjonelle stillinger i psykisk helsevern opplever.

– Ledere i næringslivet etterspør psykologers kompetanse, sa Solér.

– Her ligger et stort marked for psykologer, og her har vi mye å bidra med. Oppfordringen får ekstra tyngde når den kommer fra en kollega med en karriere som Erik Solérs.

Psykologtreff i mai

Neste treff blir med en psykolog som har tatt en utfordring i en helt annen retning. Anne Vikan har to ganger vært på internasjonale oppdrag for leger uten grenser. Hun har deltatt i programmet for mental helse som skal være en del av alle operasjoner som leger uten grenser iverksetter. Dersom du er i Oslo-området torsdag 3. mai, så møt opp på Grønland, på baren Dattera til Hagen klokka 1900.

Denne kvelden vil de fremmøtte få høre om psykologarbeid under ekstreme betingelser. I Angola har Anne Vikan arbeidet blant barnesoldater og enorme flyktningstrømmer. Hun kan fortelle om kulturelle forskjeller som gjør faglige grunnregler meningsløse. Vi får høre historier som setter både vårt hjemlige psykologarbeid og vårt trygge vestlige liv i perspektiv. Møt en kollega som har et engasjement utenom det vanlige, og som har gjort det mange andre bare tenker på! Ikke gå glipp av dette.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side 307

Kommenter denne artikkelen