Du er her

Vel å merke

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side 309-310

Kommenter denne artikkelen