Du er her

PsychAid 2007 – fokus på seksuelt misbruk

Psykologistudentenes hjelpeaksjon arrangeres fra 19. til 25. mars, og i år går pengene til Blå lys, landsforeningen for seksuelt misbrukte.

Publisert
28. februar 2007

Blå lys er en relativt ny bruker- og pårørendeorganisasjon som ble startet i oktober 2004. Organsiasjonen arbeider for å fremme medlemmenes interesser samfunnspolitisk, organiserer bistand, sprer kunnskap og arbeider forebyggende. Hovedmål er større åpenhet rundt seksuelt misbruk, å gi en skjult gruppe mennesker tilhørighet og hjelp, og ikke minst reduksjon av antall overgrep.

PsychaAid er psykologistudentenes egen humanitære hjelpeaksjon som hvert år arrangerer bøsseaksjon i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Vi er en frivillig, politisk og religiøst uavhengig organisasjon som ønsker å sette fokus på psykisk helse. Hvert år støtter vi ulike organisasjoner og foreninger som arbeider med å behandle og forebygge psykiske problemer, og fostre psykisk velvære. Vi ønsker å fjerne noen av de tabuene som finnes rundt psykiske problemer og å hjelpe de som allerede arbeider for å fremme et bedre psykisk helsevern, og vi ønsker å informere om psykologiske temaer.

Vi i PsychAid vil støtte Blå lys i deres arbeid med å gjøre det umulige mulig. Tabuer er til for å ødelegges, og det ønsker vi å bidra til. Pengene fra årets aksjon skal gå uavkortet til oppbygging og organisering av aktive blålysgrupper i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, til drift, og til å heve kompetansen om seksuelle overgrep hos fagfolk.

www.psychaid.no finnes det mer informasjon om aksjonen, og et online giververktøy for de som måtte ønske å støtte oss i vårt arbeid. Mer informasjon om Blå lys finnes på www.blalys.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen