Du er her

Landsmøtet 2007: Kandidater til valg

Publisert
28. februar 2007

Psykologforeningens landsmøte avholdes 21.–23. november 2007.

Valgkomiteen er nå i gang med sitt arbeid for å kunne foreslå kandidater til valg av president, visepresidenter, sentralstyremedlemmer, fag-etisk råd og ankeutvalget. Forslaget blir sendt ut til samtlige medlemmer, sammen med den formelle innkallingen til landsmøtet, i begynnelsen av juli. Valgkomiteens forslag vil også bli presentert i Tidsskriftets augustnummer. Forslag på kandidater kan enten sendes via lokalavdelingen eller direkte til valgkomiteen ved Sidsel Toft, e-post sida-t@online.no, innen 1. mai.

Etter at valgkomiteens innstilling foreligger er det fremdeles mulig å nominere kandidater til valget. Forslagene kan sendes til NPF sentralstyre. E-post sverre@psykologforeningen.no innen 8. oktober som er frist for forslag på kandidater til valg, jamfør § 9 pkt. 2. Eventuelle forslag vil bli kunngjort for lokalavdelingene umiddelbart etter fristen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen