Du er her

Det muliges kunst

Årets akuttpsykiatripris gikk til psykologspesialist Arne Repål og psykiater Helge Øi fra Psykiatrien i Vestfold HF.

Publisert
28. februar 2007

SAMLENDE: Gjensidig forståelse og felles prioriteringer må til for å skape et helhetlig tilbud for pasientene, mener Arne Repål.

Prisen får de for fremragende klinisk arbeid og faglig lederskap i en krevende utviklings- og omstillingsprosess. Det er Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri som står bak prisen, som ble utdelt i februar på forumets sjette nasjonale konferanse. Til stede var nærmere 500 fagfolk fra akutt psykisk helsevern.

Møtepunkte

Prisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akutt psykisk helsevern på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeid, fagutvikling, forskning og publikasjoner. Jury er styret i Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri. Pelle Slagsvold fra Vinderen DPS i Oslo var medlem i juryen. – Psykisk helsevern i Vestfold betraktes som et sted der de har vært spesielt dyktige i å få til flyt mellom akuttavdelingen og det distriktpsykiatriske senteret (DPS) sier han. – I Vestfold har de etablert møtepunkter mellom DPS og akuttavdelingen. Det skaper større forståelse mellom de ulike enhetene, for hva man har å stri med og hva man trenger. Som fagsjef i Psykiatrien i Vestfold HF har Repål vært en viktig pådriver for dette samarbeidet. Overlege Helge Øi representerer en akuttseksjon som på en god måte har møtt en utfordrende hverdag.

– I tillegg til å lede er Repål kjent som en dyktig fagformidler, dette ble også vektlagt av juryen. Både skriftlig og muntlig, gjennom bøker og foredrag, inspirerer han folk i akuttfeltet, sier Slagsvold.

Utvidet akuttbegrep

Arne Repål ser prisen som en oppmuntring til det arbeidet som gjøres av fagfolk på alle nivåer i Psykiatrien i Vestfold HF. – Vi har mange faglig dyktige slitere, men har ledige stillinger til langt flere.

Psykiatrien i Vestfold HF er organisert som et eget helseforetak. – Vi har en desentralisert modell, og i den forstand er vi tro mot opptrappingsplanen, sier han. – Men det krever aktiv samhandling mellom akuttenhet og DPS. Det gjelder å tenke helhetlig. Vi snakker om et utvidet akuttbegrep, som omfatter hele behandlingskjeden. Et springende punkt vil ofte være å fange opp tidlige signaler på sykdom og ha gode planer i forhold til tilbakefall. Da er det avgjørende med et godt samarbeid med DPS og med førstelinjetjenesten. Når en jobber på en akuttavdeling med overbelegg og stort press, gjelder det å ikke miste perspektivet, men se sammenhengen med tilbudet for øvrig. Presset på akuttavdelingene henger sammen med tilbudet ute. Pasientene må ha et tilbud når de blir skrevet ut fra akuttavdelingen.

Spanderer middag

Prisen består av et bilde med tittelen «Undring» malt av Roy A. Dahl, samt en sjekk på kr 10 000. Prisvinnerne har bestemt at bildet skal henge på akuttseksjonen. – Hva jeg skal gjøre med min del av prispengene, vet jeg ikke ennå, men jeg vurderer å spandere en utsøkt middag med tilhørende vellagret vin på neste spesialist som ansettes i akuttseksjonen. Les det som en oppfordring til å søke om jobb!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side 305

Kommenter denne artikkelen