Du er her

Forskningsnotiser

Kunskapssenteret legger jevnlig ut rapporter som sammenfatter resultatene av forskning innenfor psykisk helsevern. Månedens forskningsnotiser inneholder noen eksempler. De fullstendige rapportene er tilgjengelige på www.helsebiblioteket.no

Myndighetene ønsker å tilby nærmiljøbasert psykisk helsevern til barn og unge, men det er gjort lite systematisk forskning på nytten.

Behandling av rusmisbrukere med benzodiazepiner foregår uten dokumentert effekt.

Effekten av brev og telefonkontakt, tverrfaglege team og ulike beskyttande tiltak for pasienten er så langt ikkje dokumentert.

Vel 2600 brukere ved døgnenheter innenfor psykisk helsevern rapporterer et forbedringspotensial ved flere sider av tjenesten de mottar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side 299

Kommenter denne artikkelen