Du er her

Tillitsvalgtkurs

Akademisk Studieforbund gjennomfører våren 2007 mange kurs i blant annet presentasjonsteknikk, møteledelse og økonomi for ikke-økonomer. Kursene er åpne for alle som vil melde seg på. Tillitsvalgte i Norsk Psykologforening kan søke om å få dekket kursavgift og reise- og oppholdsutgifter. Husk å søke om dekning av utgiftene i god tid før søknadsfristen på kurset. Den enkelte er selv ansvarlig for å melde seg på kursene til Akademsk Studieforbund. Kursene er særlig aktuelle for tillitsvalgte ved større psykologarbeidsplasser, tillitsvalgte som er gjengangere i tillitsverv, eller medlemmer som er på vei til å bli gjengangere i ulike tillitsverv. Mer om kursene finner du på www.aks.as. Søknad om dekning av utgiftene sendes: lisbet@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen