Du er her

Benzodiazepiner og rus

Behandling av rusmisbrukere med benzodiazepiner foregår uten dokumentert effekt.

Fire til fem prosent av befolkningen bruker benzodiazepiner daglig. Samtidig er slike medikamenter ettertraktet som rusmidler, og nytten må derfor veies mot ulemper, særlig overfor tidligere eller nåværende rusmiddelmisbrukere. Kunnskapssenteret har oppsummert forskning på bruk av benzodiazepiner overfor denne gruppen, og konkluderer med at nytten er ukjent. Men mange blir avhengige av medikamentene. De gir også bivirkninger som svekket psykomotorisk og kognitiv funksjon.

– Vi fant ingen studier som undersøkte nytteverdien hos rusmisbrukere, heller ikke for de vanligste indikasjonene søvnforstyrrelser og angstlidelser, opplyser Ellen Nilsen, prosjektleder for rapporten som oppsummerer resultater fra 38 studier.

– Selv om benzodiazepiner reduserte symptomer knyttet til alkoholabstinens, kan dette oppnås like bra med andre midler som ikke forsterker alkoholens ruseffekt, påpeker Nilsen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 3, 2007, side

Kommenter denne artikkelen