Du er her

Doktorgrader

Helene A. Nissen-Lie forsvarte 12. desember 2011 avhandlingen Psychotherapists’ self-perceptions: Their relationship to the processes and outcomes of psychotherapy for ph.d.- graden ved Universitetet i Oslo

Ylva Østby forsvarte 30. november 2011 sin avhandling Memory and the developing brain: short-term and long-term memory function and the heterogeneity of brain maturation for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 596

Kommenter denne artikkelen