Du er her

Tryll, tryll!

Publisert
5. juni 2012

– Det er ikkje berre merksemda vår som kan lurast, men også hukommelsen vår, og måten vi behandlar synsinntrykk. Vi har mange slike tankefeller som er eit resultat av at hjernen er utvikla over millionar av år, og som har sin hovudhensikt å halde oss i live og ikkje avsløre illusjonistar, fortel Hesselberg.

Han fortel at forventningar er også svært viktige for ein illusjonist.

– Når nokon til dømes grip etter noko dei har i ei hand, så tenkjer vi automatisk at det betyr at dei skal ha noko over i den andre handa si. Slike antakingar om kva som vil skje i nær framtid har vore svært viktig for oss, elles ville vi blitt løvemat ganske raskt, fortel Hesselberg.

Men desse feilaktige spådommane om nær framtid utnyttar altså også illusjonistane på det grovaste for å lure oss trill rundt.

forsking.no 30.4.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen