Du er her

Hjerne og hukommelse gjennom oppveksten

Ylva Østby forsvarte 30. november 2011 sin avhandling Memory and the developing brain: short-term and long-term memory function and the heterogeneity of brain maturation for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Ylva Østbys avhandling binder for første gang sammen ny informasjon om hjerneutvikling med ulike sider ved hukommelse. Funnene viste at evnen til å bevare et minne over tid var relativt ferdig utviklet i sen barndom. Derimot blir evnen til å gjenhente minner, enten etter kort eller lang tid, stadig bedre opp gjennom ungdomsårene. Også arbeidshukommelsen utvikler seg jevnt gjennom sen barndom og ungdomstid. To utviklingsprosesser – reduksjon av grå substans i hjernebarken og modning av fiberbanene som forbinder hjerneområder med hverandre – er like viktige for å utvikle godt arbeidsminne.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen