Du er her

Leserspørsmål

Denne måneden får en leser svar her i språkspalten.

Hun lurer på hva som er riktig bruk av uttrykket «å kjenne sin besøkelsestid ». Vi siterer fra e-posten: «Min oppfatning er at det brukes i betydningen «nå har du vært her for lenge», eller «nå må du gå/avslutte». Men andre mener at det også handler om å gripe en gylden eller fin anledning. Da jeg googlet det, fant jeg at folk har forskjellig meninger om betydningen.»

Av de mulighetene leseren nevner, er det «å gripe en gyllen eller fin anledning» som treffer blinken. Jeg kan ikke si det bedre enn Tor Guttu i sin Norsk ordbok: kjenne sin besøkelsestid, benytte en gunstig anledning, slå til på det rette tidspunkt (e. Luk. 19.44). I Lukas? evangelium 19,44 spår Jesus død og undergang for dem som ikke kjente sin besøkelsestid (dvs. tiden da han var blant dem). Språket er fullt av slike uttrykk fra en eldre tid da Bibelen ble lest daglig og brukt i skolene. I dag blir de nok ofte misforstått.

«Besøkelsestid» er ikke noe vanlig ord i dag, så en kan se at det ikke så sjelden blir erstattet av et ord som likner og som folk forbinder noe med: «ikke kjenne sin besøkstid». Det er kanskje det som ligger til grunn for å tolke det som at en har vært for lenge (på sykebesøk?) og bør gå sin vei.

Jeg håper flere lesere kjenner sin besøkelsestid og sender språkspørsmål. E-posten er redaksjonen@ psykologforeningen.no.

Dag Gundersen, ordbokredaktør og professor i nordisk språkvitenskap

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 589

Kommenter denne artikkelen