Du er her

Velkommen til sosialt og faglig fellesskap

Seniorforum 60+ er et åpent faglig og sosialt forum for erfarne psykologer fra 60 år, både de som er i jobb og de som er pensjonerte. Vi åpner gjerne dørene for flere!

Noen kommer : Og noen går. Charlotte Buhl (t.v.) og Margaretha Tschudi (t.h.) forlater snart styret. Finn Bjørnar Lund og Åse Nilsen i midten fortsetter som styremedlemmer og initiativtakere til sosiale og faglige samlinger i Seniorforum 60+. Foto: Arne Olav L. Hageberg

Formålet er å skape et møtested og en sosial ramme for å belyse og drøfte aktuelle psykologiske temaer gjennom faglige innlegg og diskusjon. Foredragsholdere inviteres etter deltakernes ønsker og forslag, og forumet, som støttes av Psykologforeningen, styres av deltakerne selv. Seniorforum 60+ er avhengig av interesse og deltakelse fra kolleger over 60 år.

Vi håper at du ønsker å delta og være med å videreutvikle forumet.

Starten på Seniorforum 60+ var september 2005 da noen seniorpsykologer fra flere steder i landet var i Oslo i forbindelse med psykologkongressen. De etablerte en gruppe som deretter inviterte til jevnlige møter. I 2005 var det på grunn av de små studentkullene i 50- og 60-årene ikke mange psykologer over 60 år. Møtene ble etter hvert bekjentgjort gjennom en epostliste som bygget på at folk kjente til hverandre, en metode som i dag ikke lenger er tilfredsstillende. I de senere år har flere møter vært annonsert i Tidsskriftet, og fra 2011 har Seniorforum 60+ egen hjemmeside hos NPF.

1000 over 60? I året 2011 økte antallet psykologer over 67 år (altså ikke 60 år) med 100. Vi kan da anta at det totale antall psykologer som per i dag er over 60 år, må ligge nærmere 1000 personer, og vi vet at dette tallet vil øke i årene som kommer. Nå er tiden inne til å utvide nettverket! Ønsker du å stå på e-postlisten og få direkte informasjon om møter? Send din epostadresse til Charlotte.

Møtene (med enkel servering) holdes fra kl 18.30 til ca. kl. 21 i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2 og er naturligvis åpne for kolleger fra hele landet. Det har vanligvis vært mellom 15 og 25 kolleger til stede. Vi har hatt 4?5 møter årlig og en sommerfest på en kafé/restaurant i Oslo sentrum, som har trukket flere deltakere.

Blant foredragsholdere de siste årene finner vi blant annet Britt Slagsvold, Svein Olav Daatland, Per Schioldborg, Paul Moxnes, Finn Bjørnar Lund og Ellen Hartmann.

Styringsgruppa har bestått av 4 eller 5 psykologer. Hvert medlem har vanligvis fungert i 2 år. Arbeidet er hyggelig og interessant, og skjer i samarbeid med Psykologforeningen.

Styringsgruppa skal ha to nye medlemmer fra høsten 2012. Har du lyst til å være med? Ta kontakt med en av oss. Charlotte Buhl: charlotte.buhl@c2i.net Tlf. 976 98 432 Margaretha Tschudi: m.tschudi@c2i.net Tlf. 67 51 02 30 Åse Nilsen: snilsen1@getmail.no Tlf. 97 152 713 Finn Bjørnar Lund: finnbjornar@gmail. com Tlf. 414 59 373

Gå til vår nettside.

Styringsgruppa

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 620

Kommenter denne artikkelen